MITSUBISHI WCH SERIES

MITSUBISHI WCH SERIES
ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง High Head Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่งใช้กับน้ำสะอาดสำหรับงานภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม งานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ต่างๆ…

MITSUBISHI WCM Series

MITSUBISHI WCM Series
Medium Head Centrifugal Pump
Application

ปั๊มน้ำใบพัดเดี่ยวสำหรับส่งน้ำปริมาณปานกลาง เหมาะสำหรับใช้สูบส่งทั้งในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป เช่น งานประปา ชลประทาน สปริงเกอร์รดน้ำต่างๆ ระบบส่งน้ำอัตโนมัติ ระบบแรงดันสูงสำหรับหอพักอพาร์ตเมนต์ โรงแรม หรือคอนโดมิเนียม รวมถึงการใช้งานในโรงงานทีต้องการทั้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำสูง…