มอเตอร์ไฟฟ้า คืออะไร
มอเตอร์ไฟฟ้า คืออะไร มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลมีทั้งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ประกอบด้วยขดลวดที่พันรอบแกนโลหะที่วางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก โดยเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดที่อยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก จะทำให้ขดลวดหมุนไปรอบแกน และเมื่อสลับขั้วไฟฟ้า การหมุนของขดลวดจะหมุนกลับทิศทางเดิม ในงานอุตสาหกรรม มอเตอร์มีหลายแบบหลายชนิดซึ่งควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้อง มอเตอร์ (Motor) มี 2 ประเภท คือ มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเข้าไปในขดลวดอาร์เมเจอร์เพื่อทำให้เกิดการดูดและผลักกันของแม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวดมอเตอร์จึงหมุนได้ มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor)เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้หลักการดูดและผลักกันของแม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดมาทำให้เกิดการหมุนของมอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกเป็น3 ชนิดได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรือเรียกว่าซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing Phase) มอเตอร์ไฟฟ้าสลับชนิด 2 เฟสหรือเรียกว่าทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two phase Motor) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสหรือเรียกว่าทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase Motor) 1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรือเรียกว่าซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing…
MITSUBISHI WCH SERIES

MITSUBISHI WCH SERIES ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง High Head Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่งใช้กับน้ำสะอาดสำหรับงานภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม งานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ต่างๆ

MITSUBISHI WCM Series

MITSUBISHI WCM Series Medium Head Centrifugal Pump Application ปั๊มน้ำใบพัดเดี่ยวสำหรับส่งน้ำปริมาณปานกลาง เหมาะสำหรับใช้สูบส่งทั้งในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป เช่น งานประปา ชลประทาน สปริงเกอร์รดน้ำต่างๆ ระบบส่งน้ำอัตโนมัติ ระบบแรงดันสูงสำหรับหอพักอพาร์ตเมนต์ โรงแรม หรือคอนโดมิเนียม รวมถึงการใช้งานในโรงงานทีต้องการทั้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำสูง

มอเตอร์เกียร์ MITSUBISHI รุ่น SF-JRGD (5-10HP)

มอเตอร์เกียร์ MITSUBISHI รุ่น SF-JRGD (5-10HP) มอเตอร์เกียร์ประสิทธิภาพสูง จากมิตซูบิชิ ตอบสนองทุกการใช้งาน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.