ปั๊มลม (Air pump) Sato รุ่น DL40 เป็นเครื่องเติมอากาศ คือ ลิเนีย ไดอะแฟรม แบบดับเบิ้ลไดอะแฟรม ทำงานด้วย ไดอะแฟรม Double Diaphragm คู่กับแกนแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังลม 50 ลิตร/นาที
ปั๊มลม (Air pump) Sato รุ่น DL60 เป็นเครื่องเติมอากาศ คือ ลิเนีย ไดอะแฟรม แบบดับเบิ้ลไดอะแฟรม ทำงานด้วย ไดอะแฟรม Double Diaphragm คู่กับแกนแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังลม 68 ลิตร/นาที
ปั๊มลม (Air pump) Sato รุ่น DLX100 เป็นเครื่องเติมอากาศ คือ ลิเนีย ไดอะแฟรม แบบดับเบิ้ลไดอะแฟรม ทำงานด้วย ไดอะแฟรม Double Diaphragm คู่กับแกนแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังลม 100 ลิตร/นาที
ปั๊มลม (Air pump) Sato รุ่น DLX120 เป็นเครื่องเติมอากาศ คือ ลิเนีย ไดอะแฟรม แบบดับเบิ้ลไดอะแฟรม ทำงานด้วย ไดอะแฟรม Double Diaphragm คู่กับแกนแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังลม 120 ลิตร/นาที
ปั๊มลม (Air pump) Sato รุ่น DLX150 เป็นเครื่องเติมอากาศ คือ ลิเนีย ไดอะแฟรม แบบดับเบิ้ลไดอะแฟรม ทำงานด้วย ไดอะแฟรม Double Diaphragm คู่กับแกนแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังลม 150 ลิตร/นาที
ปั๊มลม (Air pump) Sato รุ่น DLX200 เป็นเครื่องเติมอากาศ คือ ลิเนีย ไดอะแฟรม แบบดับเบิ้ลไดอะแฟรม ทำงานด้วย ไดอะแฟรม Double Diaphragm คู่กับแกนแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังลม 200 ลิตร/นาที
ปั๊มลม (Air pump) Sato รุ่น DLX80 เป็นเครื่องเติมอากาศ คือ ลิเนีย ไดอะแฟรม แบบดับเบิ้ลไดอะแฟรม ทำงานด้วย ไดอะแฟรม Double Diaphragm คู่กับแกนแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังลม 83 ลิตร/นาที