หัวสว่าน สว่านมือบิด "YALAING" ขนาด 5/16" 8H JT1 สามารถใช้ได้กับสว่านทั่วไป ทั้งสว่านลมและสว่านไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์จำปาถอดหัวสว่าน ขนาด  :  5/16" 8H JT1 กว้าง  :   6 ยาว  :   9 สูง  :   5.5
หัวสว่าน หัวสว่านมือบิด ยีห้อ "YALAING" ขนาด 1/2" 13H JT6 สามารถใช้ได้กับสว่านทั่วไป ทั้งสว่านลมและสว่านไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์จำปาถอดหัวสว่าน ขนาด  :  1/2" 13H JT6 กว้าง  :   5.5 ยาว  :   10 สูง  :   5.5
หัวสว่าน หัวสว่านมือบิด ยี่ห้อ "YALAING" ขนาด 1/2" 13M JT6 สามารถใช้ได้กับสว่านทั่วไป ทั้งสว่านลมและสว่านไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์จำปาถอดหัวสว่าน ขนาด  :  ขนาด 1/2" 13M JT6 กว้าง  :   5.5 ยาว  :   10 สูง  :   5.5
หัวสว่าน หัวสว่านมือบิด "YALAING" ขนาด 1/2" 13TH 1/2-20NF สามารถใช้ได้กับสว่านทั่วไป ทั้งสว่านลมและสว่านไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์จำปาถอดหัวสว่าน ขนาด  :   1/2" 13TH 1/2-20NF กว้าง  :   5 ยาว  :   9 สูง  :   5.5
หัวสว่าน หัวเกลียว ยี่ห้อ YALAING ขนาด 1/2" 13MTH 1/2-20NF สามารถใช้ได้กับสว่านทั่วไป ทั้งสว่านลมและสว่านไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์จำปาถอดหัวสว่าน ขนาด  :  1/2" 13MTH 1/2-20NF กว้าง  :   5 ยาว  :   8 สูง  :   5.5
หัวสว่าน หัวเตเปอร์ ยี่ห้อ YALAING ขนาด 1/2" 13MTP รุ่น JT6 สามารถใช้ได้กับสว่านทั่วไป พร้อมอุปกรณ์การถอดหัวสว่าน จำปาถอดหัวสว่าน รุ่น  :  JT6 ขนาด  :  1/2 นิ้ว กว้าง  :   5 ยาว  :   8 สูง  :   5.5
หัวสว่าน หัวเตเปอร์ ยี่ห้อ YALAING ขนาด 3/8" 10MTP รุ่น JT2S สามารถใช้ได้กับสว่านทั่วไป พร้อมอุปกรณ์การถอดหัวสว่าน จำปาถอดหัวสว่าน รุ่น  :  JT2S ขนาด  :  3/8 นิ้ว กว้าง  :   5 ยาว  :   8 สูง  :   3.5
หัวสว่าน หัวเตเปอร์ YALAING ขนาด 1/4นิ้ว รุ่น 6MTP JT1 สามารถใช้ได้กับสว่านทั่วไป พร้อมอุปกรณ์การถอดหัวสว่าน รุ่น  :  6MTP JT1. ขนาด  :  1/4นิ้ว กว้าง  :   5 ยาว  :   8 สูง  :   3.5
หัวสว่าน แบบเกลียว ยี่ห้อ YALAING ขนาด 3/8" 10MTH 3/8-24NF สามารถใช้ได้กับสว่านทั่วไป ทั้งแบบลมและไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์จำปาถอดหัวสว่าน ขนาด  :  3/8" 10MTH 3/8-24NF กว้าง  :   5 ยาว  :   8 สูง  :   5
หัวสว่านเกลียว ยี่ห้อ YALAING ขนาด 1/4" 6MTH 3/8-24NF หัวจับดอกสว่านแบบเกลียว สามารถใช้ได้กับสว่านทั่วไป พร้อมอุปกรณ์จำปาถอดหัวสว่าน ขนาด  :  1/4" 6MTH 3/8-24NF กว้าง  :   5 ยาว  :   8 สูง  :   3.5
หัวสว่าน หัวสว่านเกลียว ยี่ห้อ YALAING ขนาด 3/8" 10LTH 3/8-24NF  หัวจับดอกสว่านแบบเกลียว สามารถใช้ได้กับสว่านทั่วไป พร้อมอุปกรณ์จำปาถอดหัวสว่าน ขนาด  :  3/8" 10LTH 3/8-24NF  กว้าง  :   5 ยาว  :   8 สูง  :   3.5